fbpx

Användarvillkor

BOKA DJ

Playo / Boka DJ
Mejerigatan 5E
24330 Höör
Sverige

Detta avtal gäller från och med 2020-09-08

Innehållsförteckning

 • §1. Allmänt
 • §2. Beställning
 • §3. Priser och avgifter
 • §4. Tjänsten
 • §5. Betalning
 • §6. Fullgörande
 • §7. Leverans
 • §8. Ångerrätt och återköp
 • §9. Reklamation och garanti
 • §10. Ansvarsbefrielse
 • §11. Integritetspolicy (GDPR)
 • §12. Övrigt

Dessa köpvillkor (“Avtalet” nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Playo (Organisationsnummer: 870612-3992) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som “Kunden” i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor (“produkter” nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på https://bokadj.se(“Webbplatsen” nedan).

Bestämmelserna i detta avtal är ej tillämpliga för avtal om köp som ingåtts före den 13:e juni 2014. För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändrats anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 det datum som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning.

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

 • 2. Beställning

Hos Boka DJ bokar du en DJ för ditt event. Boka DJ tar ut en förskottsavgift på 15% som betalas vid beställningen. Resterande 85% betalas till DJ´n efter avlutat jobb. Ni kommer själva överens om hur det betalningen ska gå till men vanligast är att DJ´n skapar en faktura till köparen. Boka DJ tar emot din beställning när du klickar på knappen “Slutför order” i kassan (steg 1 av 1). Genom att klicka på knappen “Slutför order” accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Boka DJ har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet “Orderbekräftelse” till den e-postadress som du angav när du beställde. 

När du betalar för din beställning eller när en när faktura skapas så sluts detta Avtal som innebär att vi enbart förmedlar tjänsten. Skulle DJ´n inte ankomma till spelning så betalar Boka DJ tillbaka de 15% som kunden betalat i förskott.  Mer information om betalningsalternativ samt tillhörande villkor framgår av §5.Betalning nedan. 

Handla tryggt med rätt till avbeställning
Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning inom 14 dagar. För att göra en avbeställning ska du kontakta oss via e-post på: info@bokadj.se.

Mer information om hur man som besökare använder tjänsten läses på 
bokadj.se

 • 3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Moms för momspliktiga tjänster debiteras med 25%. Avgifter för betalning kan tillkomma vid varje beställning men syns då i kassan, se 
§5. Betalning samt §7. Leverans i Avtalet för mer information.

 • 4. Tjänsten

Boka DJ är en tjänst som förmedlar kontakten mellan beställare av tjänst och DJ´n.
Via tjänsten betalar kunden ett förskott på 15% för att garantera bokningen. Resterande 85% betalas till DJ´n efter avlutat jobb. Ni kommer själva överens om hur det betalningen ska gå till men det vanligaste är att DJ´n skapar en faktura till köparen.

 • 5. Betalning
  Boka DJ använder Payson med organisationsnummer 556646-2858 som mellanhand för hantering av betalningar. Internetbetalning är förvalt betalningsalternativ, du kan även faktura eller kortbetalning.

Fakturabetalning
När du betalar via Payson handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter.

Faktura betalning är kostnadsfri, om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25,00% plus gällande referensränta. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

Kortbetalning
Med Payson kortbetalning kan du betala med VISA, Mastercard samt American Express. Kortet debiteras i samband med order.Payson hanterar kortuppgifterna och är auktoriserad med PCI DSS certifiering för att garantera att kundens kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form.

Direktbetalning (Bank)
Med Payson direktbetalning kan du betala direkt från ditt bankkonto. Payson överför och skyddar dina uppgifter på ett säkert sätt i krypterad form i kommunikationen med banken. Vid direktbetalning måste du som kund kunna logga in och identifiera dig på din bank. När du genomfört inloggningen och godkänt köpet hos din bank är betalningen klar.

 • 6. Fullgörande

Boka DJ förmedlar enbart tjänsten.

 • 7. Leverans

Leverans av bokningen avtalas mellan dig som kund och DJ´n. Boka DJ tillhandahåller enbart tjänsten

 • 8. Ångerrätt och återköp
  Ångerrätt
  Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Boka DJ och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Boka DJ utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. 

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Boka DJ genomföra återbetalning på förskottsbetalningen på 15% utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. I det fall har beställning gjorts mot faktura som ännu inte betalats kommer fakturan makuleras. 

Förfarande vid ångerrätt
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Boka DJ om att du önskar ångra köpet.
info@bokadj.se

 • 9. Reklamation och garanti

Du som köpare har rätt att reklamera ditt köp enligt svensk lag. Boka DJ kan aldrig bli ersättningsskyldig med mer än de 15% som du betalar i förskottsbetalning /
bokningsavgift.

 • 10. Ansvarsbefrielse

Force Majeure
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Playo´s kontroll och som Boka DJ inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Boka DJ ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Boka DJ ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Externa länkar
Boka DJ ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på bokadj.se.

Reservation för leveransförsening utanför Playos kontroll.
Uppstår det problem vid leveransen från DJ´n så är det utanför Playos kontroll.
Boka dJ skall inte anses ansvarig för skada/merkostnander som beror på sådan händelse. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Boka DJ utan detta tar kunden direkt med DJ´n.

 • 11. Integritetspolicy (GDPR)

Vi på Playo (Nedan kallat “Boka dJ”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information i vår tjänst Boka dJ. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och det är därför viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Du kan alltid kontakta oss på info@bokadj.se om du har några frågor.

Vilken information samlar vi in om dig?
Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du genomför ett köp eller skapar en förfrågan. All kommunikation som kund och DJ skriver med varandra i tjänsten sparas och övervakas av automatiska system för att vara för bedrägerier m.m.
Här nedanför hittar du mer information om vilka uppgifter vi samlar in och varför.

Vi behöver information om dig för att du ska kunna skapa en bokningsförfrågan samt att göra ett köp.
De personuppgifter vi behöver är:

– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
– Uppgifter om ditt köp (t.ex. tjänstinformation och betalningsinformation)
– Informationen behövs för att vi ska kunna fullgöra avtalet om köp med dig.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från ditt senaste köp.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig när du kontaktar vår kundtjänst.

De personuppgifter som kan komma att behandlas för vår kundtjänst är:
– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
– Köphistorik
– Kundtjänst Historik
– Chat Historik mellan kund och DJ.
– Övrig information som kan dokumenteras i samband med att du kontaktar kundtjänst.

Informationen behövs för att tillgodose ditt och Boka DJ´s berättigade intresse av att kunna hantera dina frågor och/eller eventuella klagomål på de tjänster som du har köpt i vår tjänst.
Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från att ditt kundtjänstärende har avslutats.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden, varuprover och liknande till dig via mail och post.
De personuppgifter som behandlas för att vi ska kunna göra det är:

– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
– Köphistorik
– Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)

Informationen behövs för att kunna tillgodose ditt och Boka DJ´s  berättigade intresse av att kunna kontakta dig och marknadsföra våra tjänster och nyheter samt ge dig erbjudanden, varuprover och liknande i vår tjänst. Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål så länge som du har ett konto på Boka DJ. Du kan alltid välja att avsluta våra utskick tidigare genom att följa instruktionerna i utskicket eller kontakta vår kundtjänst.

Utskicken av nyhetsbrev tillhandahålls  av bolaget Sendinblue som är en tredjeparts leverantör.

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet).
De personuppgifter vi behöver är:

– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
– Köphistorik
-Kundtjänsthistorik
– Personuppgifterna behövs enligt lag där vi har en rättslig förpliktelse.
– Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från ditt senaste köp.

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot Boka DJ

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna förhindra och utreda eventuella bedrägerier, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller Boka DJ´s Allmänna villkor / Köpvillkor för Boka DJ.
De personuppgifter vi behöver är:

– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
– Köphistorik
– Kundtjänsthistorik
– Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)
Personuppgifterna behövs för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (om sådan finns) eller för att tillgodose Boka DJs berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från det att misstankar om missbruk eller brott uppkommer.

Om du gör en anmälan till oss att du misstänker att någon gör intrång i dina immateriella rättigheter kommer dina personuppgifter behöva behandlas för att vi ska kunna utreda frågan. De personuppgifter som kan behandlas inom ramen för handläggningen av ett sådant ärende är:

– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
– Personnummer (om du har enskild firma)
– Eventuella övriga personuppgifter som framgår av din anmälan
– Personuppgifterna behövs för att tillgodose ditt och Boka DJ´s berättigade intresse av att hantera anmälan om intrång i immateriella rättigheter.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från att ditt ärende har avslutats.

Med vilka delar vi din personliga information?

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bl.a. logistik, betallösningar, marknadsföring och IT-tjänster.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden och de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

– Andra personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina personuppgifter delas med andra som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagrings perioderna under respektive ändamål ovan.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Våra personuppgiftsbiträden finns i olika delar av världen. Därför kan dina personuppgifter komma att behandlas både inom och utanför EU/EES. Oavsett var dina uppgifter behandlas ser vi dock till att skydda din personliga information med alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Boka DJ använder sig av cookies, eller kakor på svenska, som är korta textfiler som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare när du besöker Boka DJ .

Vad har du för rättigheter?

– Rätt till rättelse och registerutdrag

Boka DJ kommer att göra vad som krävs enligt lag för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Du har också rätt att begära att få ut ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi behandlar.

– Rätt att motsätta dig behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Boka DJs intresse av att behandla dina personuppgifter har du rätt att, med hänvisning till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta Boka DJ. Om du motsätter dig behandlingen måste Boka DJ visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna.

– Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, t.ex. när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

– Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden Boka DJ utreder om du har rätt till radering.

– Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från Boka DJ att dina personuppgifter behandlas av företaget och i så fall få tillgång till personuppgifterna och följande information:

behandlingens ändamål,
de kategorier av personuppgifter som behandlas,
mottagare av personuppgifter (särskilt om de är belägna utanför EU/EES),
den tid som personuppgifterna behandlas,
information om de rättigheter som återges i denna integritetspolicy,
information om källan som personuppgifterna kommer ifrån, samt
om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.
Om du gör begäran elektroniskt har du även rätt att få en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format. Boka DJ har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en (1) kopia av dina personuppgifter per år.

– Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format.

– Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

– Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss på Boka DJ med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att framföra klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Playo, org. nr. 870612-3992 är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss på info@bokadj.se.

 • 12. Övrigt

Polisanmälan
Boka DJ polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på webbplatsen och andra publikationer skall de uppgifter som anges på webbplatsen ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Boka DJ uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte
All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Boka DJ ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies
Cookies, “kakor”, är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: “Sessionskakor” sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: “Permanenta kakor” sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist
Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Stockholms Tingsrätt om kunden är näringsidkare eller annan juridisk person. Om kunden är privatperson och ingått detta avtal för privat konsumtion skall tvist prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Boka DJ följa nämndens beslut.